Hlavní zprávy
12/03/2020

Muskuloskeletální poruchy související s prací: nová souhrnná zpráva doplňuje zjištění EU vnitrostátními údaji

© EU-OSHA /Pictures from participants to the Good Practice Award 2012

Tato nejnovější souhrnná zpráva je součástí většího projektu agentury EU-OSHA zaměřeného na analýzu vnitrostátních a evropských údajů o muskuloskeletálních poruchách souvisejících s prací. Zpráva zkoumá prevalenci a dosah muskuloskeletálních poruch, související rizikové faktory, jejich dopad na zdraví a jejich prevenci na pracovišti.

Publikace doplňuje zjištění na úrovni EU vnitrostátními údaji a analýzami z deseti zemí (Dánsko, Německo, Španělsko, Francie, Itálie, Maďarsko, Nizozemsko, Rakousko, Finsko a Švédsko). Prostřednictvím sdílení vnitrostátních údajů na úrovni EU přispívá agentura EU-OSHA ke zlepšování poznatků o muskuloskeletálních poruchách mezi tvůrci politik, odborníky na BOZP a obecně vnitrostátními orgány.

Viz souhrnná zpráva a všechny související publikace o muskuloskeletálních poruchách souvisejících s prací: prevalence, náklady a demografie v EU

Podívejte se na oddíl OSHwiki na téma muskuloskeletálních poruch