Hlavní zprávy

Zpět na hlavní zprávy

Novým výkonným ředitelem agentury EU-OSHA byl jmenován William Cockburn Salazar

Image

© EU-OSHA

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) s potěšením oznamuje, že správní rada jmenovala Williama Cockburna Salazara novým výkonným ředitelem agentury. Pan Salazar má v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) bohaté zkušenosti. Ve své nové roli se tudíž může opírat o bohaté odborné znalosti a dlouholetou praxi. Do čela agentury nastupuje v době, kdy na celém světě dochází k výrazným změnám pracovního prostředí v důsledku nových technologií, práce na dálku a měnících se struktur zaměstnanosti. 

Ke svému jmenování pan Salazar uvedl: „Jsem velmi poctěn, že mohu vést agenturu EU-OSHA při podporování pozitivní kultury prevence rizik na evropských pracovištích. Každý den dojde k přibližně deseti smrtelným pracovním úrazům a dalším 600 úmrtím v důsledku nemocí z povolání. Tato alarmující čísla nám důrazně připomínají, že je před námi ještě spousta práce. Každý si zaslouží pracovat v prostředí, které staví bezpečnost, ochranu zdraví a dobré pracovní podmínky do popředí zájmu. Těším se, že se spolu se zaměstnanci agentury v Bilbau budu podílet na dosažení tohoto cíle.“

Ve funkci výkonného ředitele agentury EU-OSHA bude pan Salazar spolu s týmem odhodlaných pracovníků agentury a kontaktními místy a jejich tripartitní sítí na vnitrostátní úrovni posilovat spolupráci agentury s členskými státy, sociálními partnery, orgány EU a dalšími příslušnými zúčastněnými stranami při plnění jejího poslání, jímž je zlepšování úrovně BOZP v Evropě i mimo ni.

Více informací o výkonném řediteli

Více informací o správě a řízení agentury EU-OSHA