Hlavní zprávy

Back to highlights

Proč se francouzské podniky rozhodly pro řízení rizik souvisejících s prací využívat nástroj OiRA

Image

© EU-OSHA

Jak mohou mikropodniky a malé podniky začít provádět dlouhodobě udržitelné hodnocení rizik?

Podívejme se na zkušenosti z Francie Nový výzkum popisuje výhody nástroje OiRA jako metody pro hodnocení rizik, kterou upřednostňují francouzské podniky. OiRA, což je zkratka pro on-line interaktivní hodnocení rizik, umožňuje členským státům EU vytvářet nástroje pro odvětvové hodnocení rizik, které jsou zdarma přístupné všem.

Studie ukazuje, že nástroj OiRA pomáhá mikropodnikům a malým podnikům ve Francii posílit systematický přístup k řízení rizik, zejména u podniků, které před využíváním nástroje OiRA neměly zavedeny postupy hodnocení rizik. Podniky uvádějí, že provádění hodnocení rizik s využitím nástroje OiRA jim umožňuje odhalit dosud nezjištěná rizika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, lépe zapojit pracovníky do procesu hodnocení a vedle samotné identifikace rizik také vytvořit akční plán za účelem jejich prevence.

Projděte si závěry a shrnutí zprávy: Hodnocení rizik pomocí nástroje OiRA na pracovištích ve Francii: kvalitativní studie

Slyšíte o nástroji OiRA poprvé? Vyhledejte si nástroje, které jsou k dispozici ve vaší zemi nebo pro vaše odvětví.