Hlavní zprávy

Back to highlights

Společně pro pracoviště bez nádorových onemocnění: je čas jednat

Image

Od 25. do 31. května se koná Evropský týden proti rakovině. Jeho cílem je mobilizovat vlády, organizace i jednotlivce v boji proti nádorovým onemocněním.

V letošním roce spojíme síly s Asociací evropských lig proti rakovině (ECL) a zaměříme se na realizaci Evropského plánu boje proti rakovině. Tento přístup EU k prevenci rakoviny, její léčbě a onkologické péči rovněž uznává výskyt nádorových onemocnění souvisejících s prací a důležitost stanovených postupů návratu do práce pro pacienty, osoby, které rakovinu přežily, i společnost.

Jednou z iniciativ v rámci Evropského týdne proti rakovině je i webinář s názvem Odstraňme překážky týkající se rakoviny a práce!, který se uskuteční 30. května a s přispěním agentury EU-OSHA má podnítit politický dialog. Jeho cílem je zvýšit povědomí o vlivu nádorových onemocnění na pracovišti a navrhnout konkrétní opatření a doporučení pro zlepšení komunikace mezi zaměstnavateli a zaměstnanci v otázce nádorových onemocnění na pracovišti.

Zúčastněte se Evropského týdne proti rakovině 2022. Nastal čas jednat!

Sledujte hashtagy #EWAC22 a #EUCancerPlan

Více informací o nádorových onemocněních souvisejících s prací, expozici pracovníků rizikovým faktorům přispívajícím k rozvoji nádorových onemocnění v Evropě a plánu týkajícím se karcinogenů