You are here

Hlavní zprávy
20/09/2017

Dočasní pracovníci v centru pozornosti nové kampaně Výboru vrchních inspektorů práce

Výbor vrchních inspektorů práce (SLIC) zahajuje informační a kontrolní kampaň na podporu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) zaměstnanců agentur práce a přeshraničních pracovníků. Kampaň s názvem „Bezpečná a zdravá práce pro dočasná pracovní místa“ bude probíhat od října 2017 do května 2019.

V posledním desetiletí se v Evropě rychle rozšířilo zaměstnávání v agenturách práce. Zaměstnanci agentur práce mohou být zvláště zranitelní. Studie prokázaly, že u nich dochází k pracovním úrazům častěji než u jiných skupin zaměstnanců.

V agenturách práce i u společností, které využívají jejich služeb, budou provedeny inspekce. Součástí kampaně je informační činnost, činnosti pro zvyšování informovanosti a pilotní projekt týkající se kontrol zahrnujících přeshraniční pracovníky.

Úvodní seminář při příležitosti zahájení kampaně se koná ve dnech 20. a 21. září v Lucemburku. Tim Tregenza, manažer sítě agentury EU-OSHA, na něm představí účinné prostředky navržené speciálně tak, aby pomohly malým a středním podnikům zvládat rizika v oblasti BOZP, jako například nástroje on-line interaktivního hodnocení rizik (OiRA).

Navštivte webové stránky kampaně

Další informace jsou uvedeny v naší zprávě „Různorodost pracovní síly a hodnocení rizik: Zahrnut by měl být každý“