Hlavní zprávy

Zpět na hlavní zprávy

Péče o pečovatele: zajištění dobrých psychosociálních podmínek pracovníků v odvětví zdravotní a sociální péče

Image

© Tatyana Gladskih - stock.adobe.com

Odvětví zdravotní a sociální péče zaměstnává více než jednoho z deseti pracovníků v EU. Nalezneme v něm povolání v oblasti lékařské a rezidenční péče, ale i sociální pracovníky. V tomto odvětví jsou obzvlášť častá psychosociální rizika, jako je vysoká pracovní zátěž, násilí ze strany třetích osob, nepravidelná pracovní doba a vysoké emocionální nároky na práci, což může mít dopad jak na duševní, tak na fyzické zdraví pracovníků.

Nejnovější diskusní dokument agentury EU-OSHA s názvem Psychosociální rizika v odvětví zdravotní a sociální péče uvádí přehled psychosociálních rizik a jejich prevalence v tomto odvětví a pojednává o účinných opatřeních zaměřených na prevenci, snížení a řízení psychosociálních rizik na pracovištích v tomto odvětví.

Více informací naleznete na internetových stránkách věnovaných odvětví zdravotní a sociální péče.