Hlavní zprávy

Back to highlights

Včasné řešení problematiky muskuloskeletálního zdraví: celoživotní dopad na generaci pracovníků

Image

© IStock photo

Mnoho dětí a mladých lidí trpí muskuloskeletálními poruchami, které se mohou zhoršit po jejich nástupu do zaměstnání. Nadváha a nedostatek fyzické aktivity mohou riziko muskuloskeletálních poruch u dětí a mladých lidí zvyšovat. Těmto poruchám však lze předcházet. Minimalizace uvedených rizikových faktorů vyžaduje úsilí na vícero frontách. Zapojit by se do něj měly subjekty působící v oblasti veřejného zdraví, vzdělávání a ochrany zdraví při práci.

Přečtěte si nový informační list a zjistěte, jak je osvojení si správného celoživotního přístupu k ochraně muskuloskeletálního zdraví přínosné pro všechny věkové skupiny a jak přispívá ke zdravému stárnutí.

Úvod do této problematiky naleznete v powerpointové prezentaci.

Více materiálů je k dispozici v prioritní oblasti „Budoucí generace“ internetových stránek kampaně „Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž“.