Hlavní zprávy

Zpět na hlavní zprávy

Zaměření na změnu klimatu při příležitosti Světového dne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Image

© ILO

Světový den BOZP poukazuje na právo na bezpečné a zdravé pracovní prostředí pro všechny. V roce 2024 se zaměřuje na dopady změny klimatu na BOZP.

Agentura EU-OSHA usilovně zkoumá důsledky změny klimatu a adaptačních politik na BOZP pracovníků a poskytuje praktické pokyny k řízení pracovních rizik. Mezi naše příspěvky v této souvislosti patří příručka pro zvládání horka při práci, která je k dispozici ve více než 20 jazycích, a zpráva zkoumající důsledky budoucnosti zemědělství a lesnictví pro BOZP. V přípravné fázi je dále prognostický projekt a přehled BOZP o dopadech změny klimatu.

Zaplňováním mezer ve znalostech podporujeme bezpečnější a zdravější pracoviště s ohledem na výzvy v oblasti životního prostředí.

Podívejte se na tento plakát, kde naleznete více informací o činnostech agentury EU-OSHA v oblasti změny klimatu a BOZP.