You are here

Hlavní zprávy
14/08/2017

Podporovat bezpečnější, zdravější a úspěšnější malé podniky

Malé podniky a mikropodniky jsou páteří hospodářství EU. Pro malé podniky může nicméně bezpečnost a ochrana zdraví při práci představovat problém z důvodu nedostatečných zdrojů nebo know-how.

Ve snaze řešit tuto situaci zahájila agentura EU-OSHA rozsáhlý projekt identifikující politiky, strategie a praktická řešení, která jsou zvláště vhodná pro řízení bezpečnosti a ochrany zdraví v malých podnicích. Výsledky projektu poskytnou na důkazech založenou podporu pro tvůrce politik a správnou praxi v oblasti BOZP v malých podnicích a učiní z Evropy bezpečnější a zdravější místo pro práci.

Přečtěte si leták

Zjistěte více o výzvách spojených s řízením bezpečnosti a ochrany zdraví v malých podnicích a o způsobech, jak se s nimi agentura EU-OSHA vypořádává