Hlavní zprávy

Back to highlights

Shrnutí a hlavní zjištění akce agentury EU-OSHA týkající se sdílení správné praxe určené pro oficiální partnery kampaně jsou k dispozici

Image

© EU-OSHA

Nedávná akce agentury EU-OSHA týkající se sdílení správné praxe se zabývala současnými výzvami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Setkaly se na ní specializované skupiny oficiálních partnerů kampaně. V průběhu dvou dnů v Bruselu debatovali odborníci z praxe, sociální partneři a další odborníci na BOZP o tom, jak nejlépe bojovat proti muskuloskeletálním poruchám a problémům s duševním zdravím, zejména v době pandemie covidu-19, a jak odstranit překážky BOZP v oblasti vzdělávání a odborné přípravy a začlenit BOZP v rámci digitalizace a strategií udržitelnosti.

Více informací viz shrnutí akce

Prohlédněte si fotografie z akce

Více informací o činnostech týkajících se sdílení správné praxe oficiálních partnerů kampaně