Hlavní zprávy

Back to highlights

Posílení prevence rizik pomocí nástrojů OiRA: vítáme Maďarsko!

Image

Komunita OiRA (on-line nástrojů pro interaktivní hodnocení rizik) se rozrostla o další členský stát Maďarsko a nyní čítá osmnáct národních partnerů.

Maďarské ministerstvo technologií a průmyslu zavedlo akční plán, který zahrnuje vývoj pěti nástrojů OiRA pro nová odvětví a přizpůsobení pěti již existujících nástrojů OiRA maďarským právním předpisům.

Předpokládá se, že široké mediální pokrytí významně přispěje k propagaci nástrojů OiRA v maďarských malých a středních podnicích jako snadno použitelných a spolehlivých on-line nástrojů k hodnocení rizik na pracovišti. Očekává se, že nástroje OiRA budou na programu několika konferencí o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) plánovaných na rok 2023 v celé zemi.

V současné době je k dispozici více než 300 nástrojů OiRA v různých jazycích a 60 dalších se připravuje. Díky partnerství s Maďarskem bude nyní komunita OiRA čítat více než 160 000 uživatelů a bude prováděno téměř 300 000 hodnocení rizik.

Seznamte se s nástroji OiRA.