Hlavní zprávy

Back to highlights

Zastavte šíření COVID-19! Mohou antigenní diagnostické testy pomoci kontrolovat přenos onemocnění COVID-19 na pracovišti?

Image

<p><span>© Vector by freepik -&nbsp;</span><a href="http://www.freepik.es/">www.freepik.es</a></p&gt;

Agentura EU-OSHA spojila své síly s Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) v rámci průzkumu používání rychlých diagnostických testů na detekci antigenu viru SARS-CoV-2 (viru způsobujícího onemocnění COVID-19) v pracovním prostředí.

Související zjištění, která zahrnují průzkum kontaktních míst agentury EU-OSHA týkající se používání rychlých antigenních testů na pracovišti, jsou představena v nové technické zprávě.

Vyplývá z ní, že rychlé antigenní testy mohou pomoci omezit šíření viru ve vysoce rizikových uzavřených pracovištích. Zpráva však zdůrazňuje, že tyto testy nemohou nahradit jiná opatření v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví a měly by být používány jako jejich doplněk.

Poukazuje také na důležitost zapojení zaměstnavatelů, zaměstnanců, orgánů působících v oblasti BOZP, orgánů veřejného zdraví a služeb pracovního lékařství do navrhování strategie testování před jejím zavedením na pracovišti.

Využijte a sdílejte infografiku
Share this on: