Hlavní zprávy

Zpět na hlavní zprávy

Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků v odvětví dopravy a skladování: nová zpráva o průzkumu ESENER zveřejněna

Image

© EU-OSHA

Odvětví dopravy a skladování je velmi rozmanité a zahrnuje širokou škálu povolání, mimo jiné například řidiče a vedoucí skladu. V tomto odvětví pracuje v EU více než 10 milionů pracovníků, cílený přístup k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) je tudíž velmi důležitý.

Agentura EU-OSHA zveřejnila zprávu Doprava a skladování – zjištění z Evropského průzkumu podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER), která zkoumá řízení BOZP v tomto odvětví na základě zjištění ze tří kol průzkumu (provedených v letech 2019, 2014 a 2009) a rozhovorů se zástupci odvětví.

Zpráva uvádí faktory, které mají vliv na řízení BOZP v tomto odvětví, jako je velikost podniku, a hlavní rizikové faktory týkající se pracovníků, jako je dlouhé sezení a riziko úrazu při práci se stroji. Zabývá se rovněž nejčastějšími zdravotními problémy, včetně muskuloskeletálních poruch a problémů v oblasti duševního zdraví, a obsahuje na míru šitá doporučení, jak zlepšit BOZP v tomto odvětví.

K dispozici je rovněž shrnutí zprávy. Souhrnné výsledky průzkumu pro toto odvětví můžete zkoumat také pomocí vizualizace dat z průzkumu ESENER.