Hlavní zprávy
02/06/2020

Inteligentní osobní ochranné prostředky – budoucnost ochrany pracovníků

© EU-OSHA /Ján Kisucky / Photo Competition 2009

Inteligentní osobní ochranné prostředky (OOP) jsou díky využití moderních materiálů nebo elektronických součástí příslibem vyšší úrovně bezpečnosti a pohodlí na pracovišti. K jejich úspěšnému zavedení na pracovištích v Evropě je však třeba překonat určité překážky. Příležitostem i rizikům, která s sebou tyto nové technologie přinášejí, se věnuje nový diskusní dokument.

Ačkoli by se vždy měla upřednostňovat organizační opatření a kolektivní ochrana, používání OOP se stává inteligentním podpůrným řešením.

Přečtěte si diskusní dokument s dalšími informacemi o inteligentních OOP

Podívejte se také na naši tematickou sekci o vznikajících rizicích