You are here

Hlavní zprávy
03/09/2018

Sexuální obtěžování a násilí na pracovišti – vysvětlení za použití infografik

Sexual harassment and violence infographics

Sexuální obtěžování a násilí na pracovišti často jejich obětem způsobují velmi závažné problémy. Tyto dvě infografiky zobrazují nejdůležitější údaje o těchto otázkách, vysvětlují danou problematiku a poukazují na skutečnost, že je nutné ji brát velmi vážně.

Podívejte se na ně a předejte tyto informace dál

Zjistěte si více o stresu při práci.