You are here

Hlavní zprávy
22/08/2017

Ověřovací a výstražné systémy zachycují rané signály nemocí z povolání

Výstražné a ověřovací systémy umožňují odhalit nové nebo vznikající nemoci z povolání a jsou užitečným nástrojem pro doplnění oficiálních statistik nemocí z povolání. Agentura EU-OSHA přezkoumala literaturu o omezeném počtu zavedených výstražných a ověřovacích postupů, aby zvážila jejich přínos.

Tyto postupy mohou pomoci se zacílením opatření a prevence na pracovišti.

Přezkum provedený agenturou EU-OSHA poskytuje příklady správné praxe, zdůrazňuje význam lepšího začlenění výsledků posouzení expozice na pracovišti, zlepšení pokrytí konkrétních skupin pracovníků a chorob a oslovení odpovědných aktérů, aby bylo dosaženo maximálního přínosu z těchto systémů.

Celou zprávu si stáhněte zde

Více informací o nebezpečných látkách a nemocích z povolání

Přečtěte si o významu monitorování nových a vznikajících rizik BOZP