You are here

Hlavní zprávy
12/09/2017

Informační listy k projektu „Bezpečnější a zdravější práce v každém věku“ v různých jazycích.

Nyní jsou k dispozici krátká shrnutí hlavních zjištění tříletého projektu „Bezpečnější a zdravější práce v každém věku – bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) v souvislosti se stárnoucí pracovní silou“ v 19 jazycích.

Tyto informační listy se zaměřují na přínosy starších pracovníků pro organizace, na specifická rizika, kterým musí na pracovišti čelit ženy, a na systémy rehabilitace a návratu do práce v jednotlivých zemích EU.

Poskytují rovněž přehled politik a strategií, jejichž cílem je udržování stárnoucí pracovní síly v Evropě.

Stáhněte si informační listy a seznamte se s dalšími zkoumanými tématy

Bezpečnější a zdravější práce v každém věku: Závěrečná zpráva z celkové analýzy

Více informací o projektu „Bezpečnější a zdravější práce v každém věku“