Hlavní zprávy

Zpět na hlavní zprávy

Role služeb prevence při zajišťování kvalitnějších postupů v oblasti BOZP a trvalého dodržování norem

Image

© Dušan Cvetanović - PEXELS

Odborníci na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a jejich služby se museli v průběhu času změnit, aby zůstali relevantní. Nový diskusní dokument zkoumá roli služeb prevence při podporování dodržování norem v oblasti BOZP v Evropské unii. Identifikuje mezery ve znalostech a klíčové otázky pro odborné služby v oblasti BOZP, jakož i výzvy pro budoucí politiku a výzkum.

Z analýz zjištění Evropského průzkumu podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER) vyplývá, že zkušenosti služeb v oblasti BOZP se v jednotlivých členských státech liší. Mezi výzvy, kterým čelí, patří zajištění kvality poskytovaných služeb a přechod od nezávislých služeb k plnění konkrétních zájmů společností.

Přečtěte si diskusní dokument Služby prevence / odborníci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Evropě

Vyhledejte si článek na OSHWiki Analýzy zjištění průzkumu ESENER 3 týkající se role služeb prevence při podporování BOZP v Evropě

Podívejte se na náš tematický oddíl Zlepšování dodržování předpisů v oblasti BOZP