You are here

Hlavní zprávy
02/05/2017

Hodnocení rizik on-line – podívejte se na nový videoklip o Napovi

Napo má za úkol přesvědčit svého šéfa, že s pomocí nástroje OiRA je hodnocení rizik hračka. Společně pak určí a vyhodnotí rizika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijmou správná preventivní opatření.

S pomocí nástroje pro on-line interaktivní hodnocení rizik – OiRA mohou malé podniky a mikropodniky po vzoru Napa začít řídit bezpečnostní a zdravotní rizika. K dispozici je již 120 on-line nástrojů OiRA. Jsou uzpůsobené potřebám 60 odvětví činností a povolání a lze je používat v nejméně 15 zemích. Řada dalších se připravuje.

Zkuste si teď s Napem provést on-line hodnocení rizik!

Podívejte se na videoklip

Navštivte internetové stránky nástroje OiRA