Hlavní zprávy
15/09/2020

Bezpečnější pracoviště s nástrojem OiRA v dobách pandemie COVID-19: příklad Francie

 © EU-OSHA

Jak můžeme pomoci malým podnikům zajistit bezpečí jejich zaměstnanců, zejména pak dnes, v době nebývalé zdravotní krize vyvolané onemocněním COVID-19? Francie nedávno přišla s elegantním řešením prostřednictvím systému grantů.
Podniky s méně než 50 zaměstnanci byly vybídnuty k investicím do preventivních řešení, včetně řešení, která jsou určena proti onemocnění COVID-19, přičemž až 50 % nákladů bylo v květnu uhrazeno prostřednictvím grantů nabízených orgánem nemocenského pojištění Assurance Maladie – CNAM. Podmínkou pro podání přihlášky bylo provedení hodnocení rizik na pracovišti, přičemž za doporučený byl označen nástroj pro on-line interaktivní hodnocení rizik (OiRA).
Od té doby bylo ve Francii provedeno pomocí nástroje OiRA více než 7 000 hodnocení rizik na pracovišti, a to v odvětvích, jako je silniční doprava, hotely a restaurace a maloobchod.
V souvislosti se zářijovým zahájením činnosti dalšího systému grantů pracuje Francouzský národní institut pro výzkum a bezpečnost v oblasti prevence úrazů na pracovišti a nemocí z povolání (INRS) na dalších nástrojích určených ke zveřejnění, mimo jiné i pro kancelářskou práci, přičemž jeden oddíl se bude věnovat práci na dálku, řeznictvím, prodejnám ryb, pekařstvím a řadě dalších odvětví.
Příběh, který ukazuje, jak jednotlivé státy jdou příkladem, a který může inspirovat jiné členy komunity OiRA, aby tuto úspěšnou kampaň napodobily.
Objevte 9 nástrojů OiRA, které jsou k dispozici ve Francii, a řadu dalších nástrojů v jiných zemích.