Hlavní zprávy

Zpět na hlavní zprávy

Rozšiřování systémů řízení pracovníků založených na umělé inteligenci: jaké jsou důsledky pro BOZP?

Image

Vector created by fullvector - freepik

Stále více podniků zavádí systémy řízení pracovníků založené na umělé inteligenci, aby zvýšily svou efektivitu a produktivitu nebo identifikovaly rizika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Patří mezi ně systémy sloužící ke sledování výkonnosti a zapojení pracovníků či systémy pro automatické plánování a přidělování úkolů.

Nová zpráva nastiňuje charakteristiky těchto nových forem řízení pracovníků, mapuje jejich rozšíření v Evropě, zkoumá důsledky jejich zavádění pro pracovníky a analyzuje příslušný regulační kontext. Obsahuje rovněž doporučení pro vývoj a používání systémů zaměřených na člověka na pracovišti. Připravovaná doplňková zpráva se zaměří na důsledky používání takovýchto systémů řízení pracovníků pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Přečtěte si zprávu s názvem Umělá inteligence a řízení pracovníků: přehled a její shrnutí.

Nahlédněte do informačních dokumentů s názvem Umělá inteligence a řízení pracovníků: zmapování definic, použití a důsledků a Umělá inteligence a řízení pracovníků: stávající a budoucí právní předpisy.

Podívejte se na další publikace o nových formách řízení pracovníků

Více o projektu Digitalizace práce