Hlavní zprávy
17/09/2019

Známe výsledky! Vítězové, kteří obdrželi Ceny za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště, úspěšně nakládají s nebezpečnými látkami.

Ve 14. ročníku soutěže agentury EU-OSHA o Ceny za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště bylo oceněno šest organizací a čtyři byly doporučeny.

Soutěž pro období 2018—2019 upozorňuje na správnou praxi při nakládání s nebezpečnými látkami a oceňuje organizace, jež přijímají proaktivní, participativní přístup k posuzování rizik a provádění řešení.

Každá organizace jakékoliv velikosti nebo z kteréhokoliv odvětví si z vybraných příspěvků může vzít nějaké poznatky. Více informací naleznete v brožuře Ceny za správnou praxi.

Přečtěte si tiskovou zprávu

Více informací o oceněných a doporučovaných příspěvcích získáte v brožuře Ceny za správnou praxi

Navštivte internetové stránky kampaně „Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou“