Hlavní zprávy
25/08/2020

Jaká je cena za pracovní úraz, úmrtí související s prací nebo nemoc z povolání

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Je nám známo, že v důsledku pracovních úrazů, špatného zdravotního stavu a úmrtí souvisejících s prací vznikají jednotlivcům, zaměstnavatelům, vládám i společnosti obrovské ekonomické náklady. Jak ale vypracovat přesnou metodu k odhadu výše těchto nákladů?

Abychom lépe porozuměli ekonomické zátěži, prozkoumali jsme pět členských států EU s využitím i dvou odlišných přístupů k odhadu nákladů.

Chcete-li se dozvědět, k jakým jsme došli závěrům, přečtěte si shrnutí zprávy o výzkumu nebo si prohlédněte powerpointovou prezentaci – obojí je nyní k dispozici v několika jazycích.

Přečtěte si, proč dobrá úroveň BOZP je přínosem pro firmu.