Hlavní zprávy
20/08/2020

Publikace o expozici biologickým činitelům v rizikových odvětvích – nové jazykové verze

© EU-OSHA / David Tijero Osorio

Expozice biologickým činitelům, jako jsou viry a bakterie, na pracovišti může vést k řadě zdravotních problémů. Nejzřetelnějším příkladem je onemocnění COVID-19, přičemž v celé řadě odvětví hrozí pracovníkům obzvláště velké riziko.

Byla vypracována řada diskusních dokumentů zaměřených na expozici a související zdravotní potíže v odvětvích, jako jsou zdravotní péče, nakládání s odpadem, rostlinná výroba, pracovní místa zahrnující cestování a povolání zahrnující práci se zvířaty. Tyto dokumenty, původně zveřejněné jen v angličtině, jsou nyní k dispozici v několika dalších jazycích.

Projděte si diskusní dokumenty

Navštivte naši stránku věnovanou biologickým činitelům