Hlavní zprávy

Back to highlights

Psychosociální rizika a muskuloskeletální poruchy související s prací: zkoumání vazeb a strategií prevence

Image

vector by freepik.com

Nová zpráva zkoumá vazby mezi psychosociálními faktory a muskuloskeletálními poruchami na pracovišti s využitím dat z nejnovějšího průzkumu pracovních podmínek v Evropě a Evropského průzkumu podniků na téma nových a vznikajících rizik.

Zpráva konstatuje, že některé psychosociální faktory – jako jsou pracovní doba, jistota zaměstnání a podpora vedení – mají větší dopad na muskuloskeletální poruchy než faktory související se sociodemografickými podmínkami, konkrétní zemí nebo hospodářským odvětvím. To znamená, že opatření na úrovni pracoviště zaměřená na řešení a odstranění psychosociálních rizik mohou být při prevenci muskuloskeletálních poruch velmi účinná.

Zpráva poukazuje na význam komplexních hodnocení rizik a vytváření zdravé podnikové kultury při řešení psychosociálních rizik a rizik muskuloskeletálních poruch a při zlepšování pohody pracovníků.

Více informací a doporučení naleznete v plném znění zprávy

Všechny hlavní body najdete ve shrnutí

Navštivte internetové stránky kampaně Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž

Share this on: