Hlavní zprávy

Zpět na hlavní zprávy

Psychosociální rizika a jejich dopad na duševní zdraví pracovníků s nízkým socioekonomickým postavením

Image

© peopleimages.com - stock.adobe.com

Rozvíjející se trh práce se pro mnoho lidí stal zdrojem stresu, úzkosti a dalších problémů s duševním zdravím. Pracovníci s nízkým socioekonomickým postavením jsou obzvláště náchylní k psychosociálním rizikům na pracovišti, což je situace, která se ještě zhoršila v důsledku onemocnění covid-19 a vývoje, který přinesla digitalizace.

V nové zprávě agentura EU-OSHA analyzuje evropský výzkum na toto téma a vyvozuje závěry a politická doporučení. Publikace ukazuje výběr osvědčených postupů, které byly přijaty na organizační nebo odvětvové úrovni a úspěšně předcházely psychosociálním rizikům pro pracovníky s nízkým socioekonomickým postavením a tato rizika řídily.

Další podrobnosti najdete ve zprávě nazvané Expozice psychosociálním rizikům a související dopady na duševní zdraví evropských pracovníků s nízkým sociálně-ekonomickým postavením a v jejím shrnutí.

Další informace o psychosociálních rizicích při práci naleznete v aktualizovaném oddíle našich internetových stránek věnovaném psychosociálním rizikům a duševnímu zdraví.

Zajímá vás jiný úhled pohledu na tuto problematiku? Podívejte se do nové zprávy nadace Eurofound o psychosociálních rizicích pro dobré životní podmínky pracovníků: Poučení z pandemie covidu-19