Hlavní zprávy
20/11/2019

Psychosociální rizika a sezení: často uváděné rizikové faktory v průzkumu ESENER z roku 2019

photo: Aline Dassel via https://pixabay.com/

Podniky v celé Evropě i nadále často uvádějí jako rizikové faktory pro zdraví pracovníků nutný kontakt s problematickými osobami, pohyby paží a rukou s vysokou četností a zvedání či přemisťování osob nebo těžkých břemen. Vyplývá to z prvních zjištění třetího Evropského průzkumu podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER-3).

Zjištění z roku 2019 vycházejí z rozhovorů provedených ve více než 45 000 podnicích všech velikostí a ze všech odvětví ve 33 evropských zemích.

Další otázky zařazené do průzkumu v roce 2019 pomohly osvětlit vznikající rizika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) – například vliv digitalizace a význam dlouhodobého sezení, které je podle zjištění průzkumu ESENER-3 v současné době třetím nejčastějším rizikovým faktorem, který uvádějí evropské podniky.

Srovnání s výsledky průzkumu ESENER-2 z roku 2014 ukazuje na trendy v jednotlivých zemích i na úrovni EU, a to nejenom v otázce vlastních rizikových faktorů, ale i řízení BOZP a souvisejících hnacích sil a překážek. V řadě zemí například klesla účast pracovníků na řízení psychosociálních rizik navzdory tomu, že participativní přístup je pro řešení těchto stále výraznějších rizik uznáván jako důležitý. Na druhou stranu je povzbudivé, že v některých zemích vzrostl podíl podniků, které provádějí hodnocení rizik.

Tento jedinečný zdroj údajů představuje neocenitelný nástroj, který je navržen tak, aby poskytl informace pro vývoj nových politik a pomáhal pracovištím efektivněji řídit BOZP. Od roku 2020 bude k dispozici celá řada publikací a zcela nový nástroj pro vizualizaci výsledků průzkumu.

Více informací o prvních zjištěních průzkumu ESENER-3

Další informace o průzkumu ESENER naleznete v příslušné sekci našich internetových stránek