Hlavní zprávy

Zpět na hlavní zprávy

Psychosociální rizikové faktory a muskuloskeletální poruchy: co se můžeme dozvědět o dopadu digitálních technologií, prevenci a návratu do práce?

Image

© Andreas Rudolf Ruhmanseder

Celá řada diskusních dokumentů a článků se zabývá vlivem, který psychosociální rizikové faktory (např. nadměrné pracovní zatížení) mohou mít na rozvoj muskuloskeletálních poruch.

Patří sem i publikace zabývající se dopady, které má digitalizace na expozici pracovníků fyzickým rizikovým faktorům (např. opakovaným úkolům) pro muskuloskeletální poruchy související s prací.

Tyto publikace se rovněž zabývají společnou prevencí psychosociálních rizik a muskuloskeletálních poruch a představují osvědčené postupy pro udržitelný návrat do práce.

Zde naleznete podrobné informace:

Návrat do práce po pracovní neschopnosti v důsledku muskuloskeletální poruchy v kontextu psychosociálních rizik při práci

Psychosociální rizikové faktory při práci a výskyt a prevence muskuloskeletálních poruch (v kontextu nových forem práce a digitalizace)

Psychosociální rizikové faktory pro muskuloskeletální poruchy – preventivní přístupy