Hlavní zprávy

Back to highlights

Psychosociální zdraví a muskuloskeletální poruchy jsou vzájemně propojeny a výzkum ukazuje jak!

Image

Výsledky nového výzkumu, které zveřejnila agentura EU-OSHA, přináší důkazy o souvislostech mezi psychosociálními faktory a muskuloskeletálními poruchami.

Na základě nejnovějších evropských dat o vlivu duševní pohody výzkumní pracovníci vyhodnocovali, jak mohou psychosociální rizika přispívat k rozvoji muskuloskeletálních poruch a k jejich zhoršování, a jak mohou muskuloskeletální poruchy souviset s psychosociálními faktory. Přinášejí doporučení pro účinné přístupy k prevenci muskuloskeletálních poruch a analyzují, jak mohou včasné zásahy a podpora ze strany zaměstnavatelů a kolegů usnadnit návrat pracovníků do práce po pracovní neschopnosti související s muskuloskeletálními poruchami.  

Rovněž jsou k dispozici doporučení, jak zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků při přechodu k práci na dálku.

Více informací naleznete v našich zprávách o výzkumu a shrnutích:

Další informace o prioritní oblasti kampaně Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž naleznete zde: psychosociální rizika