Hlavní zprávy

Back to highlights

Psychosociální a organizační rizika mají negativní dopad na pracovníky z řad LGBTI osob v EU

Image

Lesby, gayové, bisexuálové, transgender a intersexuální osoby (LGBTI) jako pracovníci v EU i nadále čelí psychosociálním a organizačním rizikům, včetně diskriminace, obtěžování a šikany na pracovišti. Nedostatečná ochrana a podpora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) vystavuje pracovníky z řad LGBTI osob tlaku na jejich duševní zdraví a pohodu, včetně únavy, deprese nebo vyhoření.

Nový článek na OSHwiki vysvětluje, jak překlenout mezeru ve výzkumu v oblasti BOZP a pracovních podmínek LGBTI osob. Vychází konkrétně ze zjištění uvedených ve zprávě agentury EU-OSHA s názvem Prevence muskuloskeletálních poruch v rámci různorodé pracovní síly: rizikové faktory u žen, migrantů a pracovníků LGBTI, kterou doplňuje statistická analýza údajů z průzkumů o LGBTI osobách v EU prováděných Agenturou Evropské unie pro základní práva (FRA). Článek rovněž představuje související právní a politický rámec.

Přečtěte si článek na OSHwiki o bezpečnosti a ochraně zdraví pracovníků z řad LGBTI osob při práci

Více informací na téma různorodost pracovní síly a muskuloskeletální poruchy v rámci kampaně agentury EU-OSHA Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž