Hlavní zprávy

Zpět na hlavní zprávy

Ochrana těch, kteří chrání nás: prioritní zaměření na pracovníky v odvětví zdravotní a sociální péče

Image

© DC Studio - stock.adobe.com

Na našich internetových stránkách jsme právě zveřejnili nový tematický oddíl věnovaný odvětví zdravotní a sociální péče a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP)

Představuje probíhající výzkum zaměřený na to, jak docílit bezpečných a zdravých pracovišť pro pracovníky v tomto odvětví.

V tomto oddíle budou shrnuta hlavní zjištění výzkumného projektu agentury EU-OSHA na téma „Zdravotní a sociální péče a BOZP“. Bude pravidelně aktualizován a doplňován o nové zdroje a publikace.

Pojďme zajistit, aby bylo o pracovníky v tomto důležitém odvětví dobře postaráno. Neváhejte se s těmito novými informacemi seznámit!