You are here

Hlavní zprávy
14/03/2018

Prevence nemocí souvisejících s prací: Agentura EU-OSHA spouští novou sekci svých internetových stránek

Podle nedávných odhadů zodpovídají v Evropě nemoci související s prací každý rok za přibližně 200 000 úmrtí. Nemoci a úrazy související s prací stojí Evropskou unii každoročně 476 miliard EUR, které by bylo možné ušetřit zavedením správných strategií, zásad a postupů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Zvyšování informovanosti o těchto nemocech, včetně nádorových onemocnění souvisejících s prací, je pro agenturu EU-OSHA prioritou.

Cílem výzkumu agentury EU-OSHA je poskytnout základnu poznatků pro tvorbu politik a přispět ke sdílení osvědčených postupů v oblasti prevence a rehabilitace. Nedávný průzkum agentury EU-OSHA se zaměřil na systémy varování a informování v oblasti BOZP, nemoci související s prací, které jsou způsobeny biologickými činiteli, a na rehabilitaci a návrat pracovníků do práce po léčbě nádorových onemocnění.

Další informace o projektech agentury EU-OSHA, které se týkají nemocí souvisejících s prací, jsou k dispozici v nové sekci internetových stránek.