Hlavní zprávy

Zpět na hlavní zprávy

Služby prevence z pohledu odborníků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Image
ENSHPO

© crizzystudio - stock.adobe.com

Odborníci na bezpečnost a ochrany zdraví při práci (BOZP) v novém diskusním dokumentu poukazují na silné a slabé stránky služeb prevence v různých evropských zemích. Tento dokument poskytuje odborný pohled na současnou debatu o úloze interních a externích služeb prevence při zajišťování souladu s předpisy v oblasti BOZP.

Navrhuje také možnosti jejich zlepšení, včetně větší harmonizace vzdělávání a odborné přípravy odborníků v celé Evropě, zapojení všeobecných odborníků a specialistů na BOZP v rámci organizací a vyšších investic do akademického výzkumu a dostupnosti údajů.

Informace byly shromážděny od odborníků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, kteří jsou součástí Evropské sítě profesionálních organizací pro BOZP (ENSHPO).

Více informací naleznete v dokumentu Služby prevence v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: pohled odborníků

Prohlédněte si náš tematický oddíl Zlepšování dodržování předpisů v oblasti BOZP.