Hlavní zprávy
09/06/2020

Prevence muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací: poznatky získané na základě výzkumu a osvědčených postupů

© iStock.com/andresr

Nová zpráva shrnuje zjištění víceletého projektu agentury EU-OSHA zaměřeného na výzkum, politiky a praxi v oblasti prevence muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací, a to s cílem podpořit rozvoj strategií pro řešení tohoto velmi častého problému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovištích v Evropě.

Odhaluje celou řadu nedostatků na úrovni politik a pracovišť a vysvětluje, proč jsou muskuloskeletální poruchy související s prací navzdory úsilí o jejich prevenci i nadále závažným problémem. Přináší také doporučení, jak odstranit nedostatky ve stávajících přístupech, přičemž jako klíčové prvky uvádí specifické právní předpisy a pokyny k jejich zavádění, zaměření na hodnocení rizik, prevenci a ergonomii, sdílení osvědčených postupů a zapojení zaměstnanců.

Více informací naleznete v plném znění i shrnutí zprávy Muskuloskeletální poruchy související s prací: od výzkumu k praxi. Jak se můžeme poučit?

Navštivte internetovou stránku věnovanou výzkumu v oblasti muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací