Hlavní zprávy

Back to highlights

Prevence muskuloskeletálních poruch u žen, migrantů a pracovníků LGBTI

Image

<p><span>© EU-OSHA/</span>Mohammad Javad Khazaee</p>

Muskuloskeletální poruchy související s prací mohou postihnout každého. Z výzkumu však vyplývá, že obzvláště ohroženy jsou určité skupiny pracovníků, u nichž existuje riziko diskriminace, například ženy, migranti a pracovníci LGBTI.

Nová ucelená zpráva uvádí, proč mají tyto skupiny pracovníků obvykle horší podmínky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jak mohou podniky a veřejné orgány tento problém řešit.

Rozhovory s odborníky, tematicky zaměřené skupinové diskuse s pracovníky a případové studie přispívají k formování nových politických doporučení v oblasti prevence muskuloskeletálních poruch u stále různorodější evropské pracovní síly.

Přečtěte si zprávu a její shrnutí: Různorodost pracovní síly a muskuloskeletální poruchy: přezkum faktů a čísel a případové studie

Navštivte internetové stránky kampaně Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž

Share this on: