Hlavní zprávy
23/04/2019

Praktické nástroje pro řízení nebezpečných látek představené ve vícejazyčném informačním přehledu

Publikace dostupná v 9 jazycích poskytuje informace o existujících praktických nástrojích a pokynech týkajících se nebezpečných látek na pracovišti. Zaměřuje se na význam těchto informačních zdrojů v rámci zmírňování expozice pracovníků škodlivým látkám. Tento informační přehled popisuje a odkazuje na mnoho existujících nástrojů z databáze, které mohou být využity k efektivnímu řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Navštivte internetové stránky kampaně Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou a stáhněte si uvedený informační přehled ve vašem jazyce.