Hlavní zprávy
07/08/2019

Rizika v oblasti BOZP a jak jim předcházet: 25 let zvyšování povědomí

Klíčovým prvkem poslání agentury EU-OSHA je zvyšovat povědomí o rizicích, kterým pracovníci čelí, a o tom, jak jim předcházet. V uplynulých 25 letech agentura a její partneři oslovovali cílové skupiny prostřednictvím kampaní „Zdravé pracoviště“, Evropského týdne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a mnoha dalších osvětových činností.

Zapojování cílových skupin je klíčem k úspěchu tohoto úsilí o zvyšování povědomí a při podpoře bezpečných a zdravých postupů na pracovištích v Evropě. Prostřednictvím série němých filmů, které kombinují humorný přístup s důležitými informacemi, tento úkol plní veselý hrdina BOZP Napo.

Přečtěte si nový článek, v němž se dozvíte více o úsilí agentury EU-OSHA o zvyšování povědomí

Více informací o stávající kampani „Zdravé pracoviště“

Více informací o Napovi a konsorciu organizací, které se zabývají BOZP a stojí za těmito filmy