Hlavní zprávy
10/09/2020

Pracovní exoskelety – jak mohou přispět k prevenci muskuloskeletálních poruch?

Source: XoTrunk – INAIL/Italian Institute of Technology (IIT) project on collaborative exoskeletons

Pracovní exoskelety jsou nositelná pomocná zařízení, která snižují fyzickou zátěž při práci. Mohou být řešením v případech, kdy nejsou dostačující jiná technická, organizační nebo ergonomická opatření. Jejich využití však zůstává omezené. Aby tato zařízení byla obecně přijímána a využívána větší měrou a aby byla efektivní při prevenci muskuloskeletálních poruch, je důležité jejich konstrukci přizpůsobit lidskému tělu a zajistit hodnocení biomechanických rizik.

Tento nový článek se věnuje zjištěním společného projektu INAIL-IIT zaměřeného na exoskelety a způsoby, jak lze maximalizovat jejich potenciál ke snížení výskytu muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací.

Stáhněte si diskusní dokument o pracovních exoskeletech a prevenci muskuloskeletálních poruch

Přečtěte si více o dopadu používání exoskeletů na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Více o výzkumu agentury EU-OSHA v oblasti muskuloskeletálních poruch