Hlavní zprávy

Zpět na hlavní zprávy

Nové ukazatele a funkce v nástroji Barometr BOZP

Image

Prohledávání dat v nástroji pro vizualizaci údajů Barometr BOZP pro získání přehledu o situaci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v Evropě je nyní ještě snazší než dříve. Hlavní ukazatele BOZP jsou nyní rozděleny a seskupeny podle tematických oblastí „Nehody, onemocnění a dobré životní podmínky“ a „Pracovní podmínky a prevence“. Nový ukazatel týkající se nemocí z povolán přináší nejnovější mezinárodní odhady vlivu práce na hlavní skupiny onemocnění v zemích EU-27. Přepracovaný nástroj nyní také nabízí informace o regulaci a mezinárodních organizacích a programech zabývajících se BOZP.

V neposlední řadě je třeba poukázat na to, že vnitrostátní údaje lze porovnat s jednou nebo dvěma dalšími zeměmi, ale i s předchozími roky. Uživatelé mohou také vytvářet grafické objekty a stahovat zprávy se všemi údaji podle zemí.

Podívejte se na nástroj pro vizualizaci dat Barometr BOZP