Hlavní zprávy

Back to highlights

Nové éra ochrany pracovníků – zahájení strategického rámce EU pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci na období 2021–2027

Image

Dne 28. června Evropská komise oficiálně zahajuje svůj ambiciózní nový strategický rámec pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci, jehož cílem je zajistit bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků v rychle se měnícím světě práce.

Rámec má jasné zaměření: předvídat a řídit změny, zlepšit prevenci pracovních úrazů a nemocí z povolání a zvýšit připravenost na případné budoucí zdravotní krize.

Vzhledem k tomu, že pandemie COVID-19, digitalizace a zelená transformace bezprecedentním způsobem mění povahu práce a to, kde a jak ji vykonáváme, je cílem nového rámce mobilizovat v souvislosti s těmito hlavními prioritami orgány EU, členské státy, sociální partnery a další zúčastněné strany.

Agentura EU-OSHA hraje při provádění rámce zásadní úlohu, neboť usnadňuje přijímání opatření, spolupráci a výměnu informací v rámci rozsáhlé sítě partnerů a podporuje kulturu prevence na pracovištích v celé EU i mimo ni.

Více informací o strategickém rámci na období 2021–2027 naleznete v příslušné sekci našich internetových stránek

Přečtěte si tiskovou zprávu Evropské komise

Podívejte se na projev Nicolase Schmita, evropského komisaře pro pracovní místa a sociální práva, na zahajovací akci

Informujte ostatní! Prohlédněte si audiovizuální komunikační balíček

Share this on: