Hlavní zprávy
05/12/2019

Elektronický nástroj týkající se nebezpečných látek je nyní uzpůsoben pro 7 zemí

Jedním z mnoha zdrojů vyvinutých v rámci kampaně Zdravé pracoviště na období 2018–2019 je elektronický nástroj agentury EU-OSHA zaměřený na nebezpečné látky a chemické výrobky. Jeho cílem je poskytovat podnikům potřebné informace a poradenství, pokud jde o hodnocení a řízení souvisejících rizik v oblasti BOZP. 

Tato interaktivní internetová příručka je zaměřena na malé a střední podniky bez konkrétních znalostí o nebezpečných látkách. Jedná se o srozumitelný nástroj přizpůsobený potřebám uživatelů, který poskytuje informace o osvědčených postupech v souvislosti s riziky a označováním nebezpečných látek, právními předpisy, preventivními opatřeními a řadou dalších otázek.

Na základě dotazníku také vygeneruje zprávu o stavu řízení nebezpečných látek pro jakýkoli konkrétní podnik, včetně doporučení pro zlepšení. 

Kromě verze pro EU v angličtině byl již nástroj uzpůsoben pro Island, Norsko a Portugalsko. V současnosti připravujeme další verze pro konkrétní země: Rakousko, Estonsko, Rumunsko a Slovinsko.

Obeznamte se s elektronickým nástrojem zaměřeným na nebezpečné látky

Navštivte sekci našich internetových stránek věnovanou nebezpečným látkám