You are here

Hlavní zprávy
22/05/2018

Nový elektronický nástroj zpřístupněn: začněte s hodnocením a řízením rizik nebezpečných látek hned teď

Jedním z mnoha zdrojů vyvinutých v rámci kampaně Zdravé pracoviště na období 2018–2019 je elektronický nástroj agentury EU-OSHA zaměřený na nebezpečné látky a chemické výrobky. Jeho cílem je poskytovat podnikům potřebné informace a poradenství, pokud jde o hodnocení a řízení souvisejících rizik v oblasti BOZP. 

Tato interaktivní internetová příručka je zaměřena na malé a střední podniky bez konkrétních znalostí o nebezpečných látkách. Jedná se o srozumitelný nástroj přizpůsobený potřebám uživatelů, který poskytuje informace o osvědčených postupech v souvislosti s riziky a označováním nebezpečných látek, právními předpisy, preventivními opatřeními a řadou dalších otázek.

Na základě dotazníku také vygeneruje zprávu o stavu řízení nebezpečných látek pro jakýkoli konkrétní podnik, včetně doporučení pro zlepšení. Tento elektronický nástroj je nyní k dispozici v angličtině, přičemž v průběhu roku budou následovat verze pro jednotlivé země.

Obeznamte se s elektronickým nástrojem zaměřeným na nebezpečné látky

Navštivte sekci našich internetových stránek věnovanou nebezpečným látkám