Hlavní zprávy
22/01/2019

Nová data o vystavení nebezpečným látkám při práci

Publikace popisuje vývoj nových metod stanovení počtu pracovníků vystavených působení nebezpečných látek v EU a míry jejich vystavení. Studie usiluje o vymezení látek a odvětví, jež představují největší rizika pro pracovníky, a zkoumá příslušné trendy v čase.

Cílem nebylo pouze získat přehled o používání nebezpečných látek, ale také vytvořit metodiku, již by bylo možné využít k dalšímu sledování budoucího vývoje a trendů.

Přečtěte si shrnutí zprávy

Seznamte se s celou zprávou na OSHwiki

Podívejte se na prezentaci v PowerPointu

Navštivte internetové stránky kampaně Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou