Hlavní zprávy

Zpět na hlavní zprávy

Napův nejnovější film se týká hoření

Image

© EU-OSHA

Nový film o Napovi upozorňuje na riziko požáru a výbuchu na pracovišti a na opatření, která lze přijmout ke snížení těchto rizik. 

K tomu, aby došlo k požáru nebo k výbuchu, jsou zapotřebí tři věci: hořlavá látka (palivo), vzduch (kyslík) a zdroj vznícení (teplo). Při řízení tohoto rizika je velmi důležité si uvědomit, že je zapotřebí provést podrobné hodnocení rizik.

Vydejte se s Napem a s jeho šéfem a kolegy na další cestu plnou humoru. Seznámí vás se základními pravidly ochrany před požárem a výbuchem. Dozvíte se také, jak si poradit v rizikových situacích a jaká preventivní opatření přijmout. 

Ví si Napo v jednotlivých situacích rady? Reaguje spolu se svými kolegy správně? Je jeho organizace připravena na riziko požáru nebo výbuchu?

Zhlédněte a sdílejte nový film Napo v...požárním poplachu. Nalezněte odpovědi na své otázky a pomozte nám propagovat bezpečnost s úsměvem.