Hlavní zprávy
31/03/2020

Napo dosahuje nových výšek

Image: napofilm.net

Nejnovější produkce konsorcia Napo se zaměřuje na práci ve výšce.

Video Napo a… práce ve výškách se s notnou dávkou typického humoru zabývá důležitými otázkami od hodnocení rizik a školení po prevenci pádů a zavádění alternativních řešení. Jednotlivé scény se věnují různým povoláním a situacím na pracovišti, kde může hrozit riziko pádu z výšky.

Podívejte se na nové video Napo a… práce ve výškách.

A neopomeňte ani starší filmy o Napovi – video Napo a... bezpečnost na staveništi o stavebnictví se v některých scénách touto problematikou rovněž zabývá.