Hlavní zprávy

Back to highlights

Napo sehrává svou úlohu v bezpečné digitalizaci

Image

napofilm.net

Budoucnost je již realitou a pracoviště se přizpůsobují novým způsobům práce a novým technologiím. Napo by byl rád, kdyby tento přechod zahrnoval co nejvyšší úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví – díky využití příležitostí k vytvoření lepšího pracovního prostředí a překonání souvisejících překážek.

Automatizace, kooperativní roboti a exoskelety mohou zlepšit bezpečnost a ochranu zdraví při práci za předpokladu, že tyto technologie budou náležitě zaváděny, řízeny a udržovány. Odpovědí je digitalizace zaměřená na člověka a Napo to dá svému vedení a kolegům jasně najevo.

Podívejte se na nové video Napo ve filmu… Roboti při práci. Myslete digitálně, myslete na bezpečnost a ochranu zdraví.

Již brzy naleznete publikace o digitalizaci na internetových stránkách agentury EU-OSHA.

 

Share this on: