You are here

Hlavní zprávy
15/05/2018

Napo ve filmu... prach na pracovišti – pojďme zvládnout expozici prachu na pracovišti!

Video Napo ve filmu… prach na pracovišti popisuje některé ze situací na pracovišti, kdy mohou být pracovníci vystaveni prachu ze dřeva, kovů, mouky apod. V souladu s kampaní Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou tento film o Napovi poukazuje na význam účinného zvládání expozice s cílem vyhnout se poškození zdraví a úrazům.

Přítomnost prachu na pracovišti může vést k riziku výbuchu a může také způsobit zdravotní problémy, od potíží s dýcháním nebo podráždění kůže až po některá nádorová onemocnění, v závislosti na složení prachu a typu a míře expozice.

Podívejte se na video „Napo ve filmu… prach na pracovišti“

Podívejte se na další filmy o Napovi týkající se nebezpečných látek

Navštivte naši aktualizovanou webovou stránku o nebezpečných látkách