Hlavní zprávy
07/07/2020

Muskuloskeletální poruchy: materiály pro skupinové diskuse na pracovišti

souce: napofilm.net

Na téma řešení muskuloskeletálních poruch na pracovišti jsou nyní k dispozici dva soubory materiálů (v řadě jazyků), které lze různě kombinovat.

Podněty k diskusím o muskuloskeletálních poruchách lze použít k usnadnění skupinových diskusí na pracovišti nebo během školení. Tento nástroj obsahuje praktické pokyny, které mají pomoci dosáhnout efektivní komunikace o problémech v oblasti muskuloskeletálního zdraví mezi zaměstnanci a vedoucími pracovníky.

Soubor nástrojů Porozumění muskuloskeletálním poruchám zahrnuje více než desítku filmů o Napovi, jejichž prostřednictvím pomáhá zvyšovat informovanost zaměstnanců a dodavatelů o tématech, jako jsou špatné polohy, opakující se pracovní činnost, včasné odhalení muskuloskeletálních poruch, manipulace s břemeny a řada dalších. Tento soubor nástrojů, jehož součástí jsou také „pokyny pro školitele“ a „diskusní aktivity“, je vhodný i pro odborné vzdělávání.

Stáhněte si „Podněty k diskusím o muskuloskeletálních poruchách na pracovišti“

Seznamte se s postavičkou Napo a s oddílem internetových stránek s názvem Napo na pracovišti: porozumění muskuloskeletálním poruchám