Hlavní zprávy

Back to highlights

Muskuloskeletální poruchy a BOZP v zemědělství: výzva spojená s hodnocením biomechanických rizik

Image

<p>© EU-OSHA / Emmanuel Biard</p>

Více než třetina celosvětové pracovní síly je zaměstnána v zemědělství – v odvětví, pro které je příznačné vysoké riziko muskuloskeletálních poruch. Různorodost práce v tomto odvětví je pro hodnocení rizik výzvou.

Nový dokument popisuje, jak italský úřad pro bezpečnost práce INAIL přispěl ke standardizaci hodnocení biomechanických rizik pomocí kontrolního seznamu pro opakující se činnosti při práci (OCRA, Occupational Repetitive Actions).

Tento dokument zkoumá rovněž využití nově vyvinutého webového nástroje ke zlepšení informovanosti pracovníků o rizicích, například v souvislosti s opakujícími se pohyby horních končetin při sklizni ovoce.

Přečtěte si diskusní dokument

Zjistěte více o identifikaci rizik muskuloskeletálních poruch při práci v zemědělství

Navštivte oficiální internetové stránky kampaně

Share this on: