Hlavní zprávy

Back to highlights

Kampaň „Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž“ hledá partnery pro řešení problematiky muskuloskeletálních poruch na pracovišti

Image

Dne 29. září 2020 agentura EU-OSHA představila na virtuálním setkání svoji nabídku partnerství v rámci nejnovější kampaně a vyzvala společnosti a organizace z celé Evropy, aby se do této kampaně na období 2020–2022 s názvem Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž přihlásily.

Pro úspěch kampaně, která je zaměřena na řešení nejčastějšího zdravotního problému souvisejícího s prací v Evropě – muskuloskeletálních poruch, je podpora ze strany oficiálních partnerů zásadní. A navíc partneři, kteří přislíbí podporu, budou profitovat ze svého zviditelnění, rozšíření kontaktů a sdílení správné praxe.

Přečtěte si shrnutí setkání na téma partnerství v rámci kampaně

Seznamte se s nabídkou partnerství v rámci kampaně a prohlédněte si aktuální seznam oficiálních partnerů kampaně

Přejděte na oficiální internetové stránky kampaně

Share this on: