Hlavní zprávy

Back to highlights

Pusťme se společně s Napem do boje proti expozici karcinogenům při práci!

Image

Velká část pracovníků v EU je potenciálně vystavena karcinogenům vznikajícím při práci, zejména výfukovým plynům, jako jsou emise ze vznětových motorů, prach obsahující oxid křemičitý, prach tvrdých dřev a výpary vzniklé při svařování. A často si toho nejsou vědomi.

Napo a jeho kolegové se v novém videu ocitají v situacích, které zachycují typická povolání s vysokou expozicí těmto karcinogenům. Při práci na stavbě, se dřevem nebo jako mechanici se společně se svým šéfem snaží najít alternativy, jak se vystavení karcinogenům vyhnout, aby bylo možné práci vykonávat v bezpečných a zdravých podmínkách.  

Boj proti rakovině je prioritou Strategického rámce EU pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na období 2021–2027. Pojďme s Napem zvýšit povědomí o nádorových onemocněních souvisejících s prací a o tom, jak jim předcházet!

Podívejte se na nové video Napo v... skrytí zabijáci a sdílejte jej.

Zapojte se do iniciativy plánu týkajícího se karcinogenů, jejímž cílem je omezit expozici karcinogenům na evropských pracovištích.

Přečtěte si více o novém legislativním návrhu Evropské komise na ochranu evropských pracovníků před azbestem